ÅRSMØTE 12.03.2018

Årsmøte avholdes mandag 12. mars kl. 1700 i Friskislokalene i Næringsparken. Alle medlemmer er hjertelig velkomne.
Saker til årmøtet bes leveres senest 14 dager før møtet til sekretær Liv Asborg Mogen.
Saksliste og evt. andre dokumenter vil ligge på hjemmesiden senest 1 uke før årsmøtet.

Sist endret 26.01.2018 16:36.


Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #78